Pensioencommunicatie

Home » Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie en uw plicht als werkgever

Op 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet ziet erop toe dat pensioenuitvoerders én werkgevers meer inzicht moeten geven over de van toepassing zijnde pensioenregeling. Zowel aan de werknemer, oud werknemer, partner en die werknemer die al met pensioen is.

 

Verplichting pensioencommunicatie

Als werkgever hebt u de plicht uw werknemers, binnen drie maanden na de start van hun dienstverband, te informeren over de kenmerken, de uitvoering en over de persoonlijke omstandigheden die een actie vergen binnen de pensioenregeling. Hierbij kunt u dan denken aan:

  • Baanwisseling en het recht op waardeoverdracht
  • Echtscheiding en de gevolgen voor het opgebouwde pensioen
  • Samenwonen of het aangaan van een huwelijk
  • De gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  • De gevolgen van overlijden en de uitkeringen voor de nabestaanden

Uit het onderzoek is gebleken dat werknemers hun werkgever als eerste aanspreekpunt zien voor pensioenzaken en dat een prominente rol van de werkgever een positieve bijdrage kan hebben op het pensioenbewustzijn van de werknemer.

Maar hoe doet u dat?

Een werknemer alleen maar wijzen op de website van de pensioenuitvoerder of het pensioenregister is daarbij niet voldoende. Het doel van deze verplichting is werknemers in staat te stellen een goede financiële beslissing te maken voor zijn of haar oude dag en/ of risico’s. Het is gebleken dat financiële rust bij uw werknemers op de lange termijn zorgt voor een vitalere werknemer en u dit een hoop geld kan besparen. Lees meer over het Financieel Fitte Werknemersplan

Uitleggesprek

Het is te adviseren uw werknemers bij aanvang van het dienstverband een persoonlijk gesprek aan te bieden. Tijdens zo’n gesprek informeer ik uw werknemers over de regeling, de mogelijkheden, keuzes en risico’s. Tevens begeleid ik uw werknemers bij het maken van een financieel plan en help ik daar waar nodig bij het proces van waardeoverdracht. Samen bekijken we wat uw werknemer kan verwachten, welke risico’s er zijn en of dat daar actie op ondernomen moet worden.

 

Wanneer zich bij uw werknemer een verandering voor doet is het raadzaam de persoonlijke situatie opnieuw te gaan bekijken. Gaat hij of zij samenwonen of krijgen ze een kindje, gaan ze uit elkaar. Events met een grote impact op de financiële huishouding. Een update van het plan kan dan weer zorgen voor financiële rust.

Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder zal uw nieuwe werknemers vanuit zijn of haar verplichtingen ook informeren. Dit doen zij meestal door het verstrekken van het Pensioen 1-2-3, het Uniform Pensioen Overzicht ( UPO) of middels waardeoverzichten. Ook bieden verzekeraars een portaal aan waarbij het ene uitgebreider is dan het andere.

Driehoek

In de driehoek van U als werkgever, Ik als adviseur en de pensioenuitvoerder zorgen we samen voor een goede pensioencommunicatie en financiële rust bij uw werknemers. Samen zorgen we ervoor dat u voldoet aan uw verplichting uw werknemers goed te informeren. U ook rust.