Waardeoverdracht van je pensioen.

Waar moet je op letten?

Als je een nieuwe baan krijgt en je nieuwe werkgever bied een pensioenregeling aan, dan rijst al snel de vraag, moet ik mijn pensioen overdragen? Waardeoverdracht is in veel gevallen een individueel recht. Jij het dus het recht om het opgebouwde pensioen bij een vorige werkgever mee te nemen en samen te voegen met het pensioen dat je bij de nieuwe werkgever gaat opbouwen. In sommige gevallen is dat slim, maar soms ook niet. Op deze pagina lees je hier meer over!

Wat is waardeoverdracht?

Bij een waardeoverdracht draag je het opgebouwde pensioen bij de oude werkgever over naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit kan je vorige werkgever zijn maar ook oudere werkgevers komen daarvoor in aanmerking. 

Na waardeoverdracht vervallen de aanspraken bij de ‘oude’ pensioenuitvoerder. Je hebt na waardeoverdracht dan ook geen rechten meer bij die uitvoerder. 

Hoe regel je waardeoverdracht?

Het aanvragen van een waardeoverdracht doe je altijd bij de huidige pensioenuitvoerder. Het aanvragen van een waardeoverdracht kan vaak door in te loggen op de persoonlijke pagina van de verzekeraar. Daar kun je dan een verzoek indienen. Dit kan voor alle uit het verleden opgebouwde potjes. Je kunt dus meerdere aanvragen in één keer versturen. Per verzekeraar verschilt het waar je dit online kunt vinden. Kom je er niet uit bel dan even met je verzekeraar. Voor het aanvragen heb je in ieder geval de naam van de vorige pensioenuitvoerder nodig en het kenmerknummer. Het kenmerknummer vind je vaak terug op een UPO maar ook op het overzicht van het pensioenregister staat dat nummer.

Is het verstandig om mijn pensioen altijd over te dragen?

Nee zeker niet! Het is niet altijd slim om de pensioen over te dragen! In de oude regeling kunnen er garanties in zitten die verloren gaan. Maar het kan ook zo zijn dat er na waardeoverdracht voor de nabestaanden iets verandert wat nadelig is. 

Er zitten veel verschillen tussen verzekeraars. Het is daarom belangrijk kritisch te kijken naar de verschillen.  Door al die verschillen is het soms verstandig en levert een waardeoverdracht je een potentieel voordeel op, maar soms dus ook niet. 

 

Laat je goed adviseren!

Ik sta je graag bij met specialistisch advies

Hieronder een paar veel gestelde vragen

Dit verschilt enorm. Soms heb je na een paar weken al bericht, maar soms duurt dit ook heel erg lang en kan het jaren duren. De reden is dan veelal een vertraging bij de oude uitvoerder. 

Nee, het aanvragen van een waardeoverdracht verplicht je niet tot het daadwerkelijk overdragen van de waarde. Soms komt uit de offerte of het onderzoek naar voren dat het helemaal niet slim is om de waardeoverdracht door te zetten. Je geeft dan op de offerte aan dat je dit niet wilt. Alles blijft dan zoals het is.

Het afkopen van je pensioen betekent dat je de uitkering nu krijgt. Je betaald er echter nu direct belasting over. Dit is in veel gevallen 37,35%. Daarnaast is het opgebouwde potje voor later er niet meer. Je krijgt in de toekomst dus minder. Koop je elk pensioen af, dan heb je straks niks en alleen maar AOW. Afkopen is dus meestal niet slim!

Nee, tegenwoordig niet meer. Dit geldt vanaf 1 januari 2015. Ben je voor die tijd bij je werkgever in dienst getreden dan kan het zijn dat de verzekeraars niet meer meewerken. Ben je na die tijd in dienst gekomen dan zijn ze verplicht om mee te werken.

Voor jou als werknemer kost dit meestal niks. Wel kan het zijn dat jou werkgever daar een rekening voor krijgt. Vraag dit voor de zekerheid dus even bij je nieuwe werkgever na.