Over

Het Financieel Fitte Werknemers Plan

Een plan dat zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers tot aan hun pensioen. Betrokken werknemers die weten waar ze aan toe zijn en weloverwogen keuzes kunnen maken.

Financiële zorgen bij werknemers zorgt voor een verminderde productiviteit. Als aanvullende arbeidsvoorwaarden levert het Financieel fitte werknemers plan dan ook direct wat op. U bent problemen voor en het verzuim binnen de organisatie is lager.

Voor veel mensen is het maken van financiële keuzes lastig en het is voor hen geen hobby. Ze ervaren een drempel om een professional in te schakelen om de financiële situatie en de gevolgen van veranderingen als, minder gaan werken of korter gaan werken, in kaart te brengen. Voor velen zijn financiële overzichten abracadabra en pensioenportalen schrikken vaak af. Ze hebben wel de intentie om er aandacht aan te geven, maar schuiven het vooruit en om advies vragen vinden ze te duur.

Financieel inzicht

Wat is het?

Het Financieel Fitte Werknemers Plan is gericht op het bestaande werknemersbestand en op potentiële nieuwe werknemers en geeft hun persoonlijk inzicht in hun financiële situatie. Door de financiële situatie van de werknemer of kandidaat in kaart te brengen zijn zij vervolgens in staat keuzes te maken. Zo worden scenario’s besproken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om eerder te stoppen met werken, worden doorrekeningen gemaakt om te bepalen wat de gevolgen zijn van minder werken of voor een potentiële nieuwe werknemer kan een persoonlijk gesprek en financieel inzicht net dat extra zetje geven om te kiezen voor u als werkgever.

Financiële rust

Wat doet het?

Een werknemer weet op basis van het plan wat de consequenties zijn van de veranderende arbeidsvoorwaarden en kan daarmee zijn toekomst plannen en met een gerust hart tegemoet gaan. Het plan geeft de werknemer inzicht en hij of zij weet wat de gevolgen zijn van de keuzes. Dit zorgt voor tevreden werknemers en een grotere retentie. Een financieel fitte werknemer is productiever en verzuimt minder. Daarnaast vormt het een verlengstuk van uw aannamebeleid als werkgever. 

Planning

Hoe werkt het?

Tijdens een persoonlijk gesprek met mij inventariseer ik de situatie van de werknemer en luister naar zijn wensen en behoeftes. De financiële situatie van de werknemer wordt vervolgens in kaart gebracht en scenario’s worden doorgerekend. Tijdens een tweede planningsgesprek worden deze uitkomsten besproken. Na afloop krijgt de werknemer een uitwerking toegestuurd met daarin een plan van aanpak en actielijst. Werknemer kan dan meteen met u als werkgever schakelen en met het plan aan de slag.

Minder verzuim

Financiële rust

Productievere werknemers

Voordelen werkgever

 • Besparing op verzuimkosten
 • Behoud van goede werknemers
 • Betere productiviteit bij werknemers
 • Verlengstuk bij aanname beleid
 • Ondersteuning ondernemer doordat onderwerpen
  als demotie of vroegpensioen bespreekbaar worden.
 • Voldoen aan wet op de pensioencommunicatie

Voordelen werknemers

 • Inzicht en overzicht in de financiële situatie nu maar ook voor straks
 • professionele ondersteuning in heldere taal
 • Persoonlijk plan en onderbouwing van te maken keuzes
 • Financiële rust
 • Laagdrempelige toegang tot financieel adviseur en begeleiding.

Meer weten over het Financieel Fitte Werknemers Plan?

Wacht niet langer. Kom in actie en zorg voor een duurzame inzetbaarheid 
van uw werknemers binnen het bedrijf. 

[button align="center" name="Contact" link="https://www.pensioenvos.nl/contact/"]