Ontslag en pensioen

Waar moet je op letten, wat zijn de risico en welke rechten heb je?

Als je er met je werkgever niet meer uit komt, of er ontstaat een situatie dat je boventallig verklaart wordt. Dan volgt vaak een ontslag. Er zijn verschillende redenen waarom je je baan kwijt zou kunnen raken maar in alle gevallen heeft dit consequenties voor de pensioenopbouw.

Laat ik vooropstellen dat bij elke vorm van ontslag, of dit nu vrijwillig of onvrijwillig is, de opbouw bij de huidige werkgever gestopt wordt. Wel is het zo dat als je op staande voet ontslagen wordt je meestal geen recht hebt op een WW uitkering. Omdat je pensioenopbouw ook stopt heeft dit direct tot gevolg dat je niet meer verzekerd bent voor overlijden en bij arbeidsongeschiktheid! Voor jou dus een risico waar je van op de hoogte moet zijn.

De pensioenopbouw stopt?

Zodra je bij je werkgever uit dienst treedt stopt ook de pensioenopbouw en de aanverwante verzekeringen. Als dit voor een korte periode is dan is dat veelal helemaal niet zo erg. Stel je werkt 50 jaar en je bouwt in al die jaren een half jaar geen pensioen op. De impact daarvan is dan gering. Heb je echter altijd een goede pensioenregeling gehad en krijg je bij een eventuele nieuwe werkgever een pensioenregeling die minder is of misschien wel helemaal niet aanwezig is, dan ontstaat er pensioenschade.

Maar er is meer! Een pensioenregeling voorziet in de meeste gevallen ook in een dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Die worden bij uitdiensttreding ook beëindigd! Heb je recht op de WW dan is tijdens die periode in de meeste gevallen er gewoon dekking. Je bouwt weliswaar geen pensioen op, maar als er iets met je gebeurt dan is er wel dekking.

Vaststellingsovereenkomst?

Als er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en jullie hebben besloten uit elkaar te gaan, dan volgt veelal een vaststellingsovereenkomst. Daarin kunnen jullie opnemen dat werkgever een transitievergoeding betaald. Onderdeel daarvan kan ook het gemis aan pensioenopbouw zijn. 

De hoogte van de transitievergoeding is echter beperkt en de compensatie voor pensioen is onderdeel van deze vergoeding. Let daar dus even op als jullie daarover in gesprek gaan.

Berekening pensioenschade?

Er kan bij ontslag dus pensioenschade ontstaan. Er is sprake van pensioenschade als de toekomstige opbouw als gevolg van het ontslag geheel of gedeeltelijk wegvalt. De hoogte en omvang van de schade kan berekend worden. Daarbij kijken we eerst naar wat zou de situatie zijn als je niet zou zijn ontslagen en wat is de situatie na ontslag. Het verschil daartussen is het gemis aan pensioenopbouw. Middels een actuariële berekening bepalen we dan wat de schade is. Die is in veel gevallen in euro’s heel wat hoger. 

Laat je niet afwimpelen met een berekening op basis van de te betalen premie. Het uitgangspunt is de pensioenregeling en de toekomstige rendementen die je kunt behalen. Ook de huidige lage rente zorgt ervoor dat je niet zondermeer uit kunt gaan van de te betalen premie!

Het laten opstellen van een pensioenschade rapport kost je welliswaar nu wat geld, maar het levert je richting de toekomst een veel hoger pensioen op! De investering waard dus.

Laat je goed adviseren!

Ik sta je graag bij met specialistisch advies

Hieronder een paar veel gestelde vragen

Ja, pensioen is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en maakt dus onderdeel uit van de onderhandelingen. Er geldt echter altijd wel de regel van billijkheid. Je kunt niet zomaar stellen dat je een enorme schade hebt. De berekening moet wel op eerlijke grond en met goede onderbouwing opgemaakt worden.

Nee, helaas niet. Over de compensatie ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Je kunt echter wel slim omgaan met het bedrag dat je ontvangt. Allicht is er ruimte om het geld via een lijfrente opzij te zetten voor later. Ook andere oplossingen zorgen ervoor dat je baat kunt hebben met het ontvangen geld.