Waarover moet je vertellen?

Verwijzen naar de verzekeraar is niet voldoende!

Als werkgever heb je de verplichting om nieuwe werknemer binnen drie maanden na indiensttreding te informeren over de pensioenregeling. 

Waarover moet je vertellen?

Hieronder een paar voorbeelden van waarover je moet informeren

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is niet altijd slim om te doen. Wat zijn de voor- en nadelen van waardeoverdracht?

arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die ziek wordt heeft recht op bepaalde verzekeringen.  

samenwonen of huwelijk

Binnen sommige pensioenregeling moet je doorgeven wanneer iemand een partner heeft. Voor de werknemer wordt dan het partnerpensioen geregeld.

Vrijwillige keuzes

Binnen de pensioenregeling is er veelal de mogelijkheid voor de werknemers om zelf keuzes te maken. Hierover moet je uitleg geven en inzicht geven in het effect van de te maken keuze.

Uit het onderzoek is gebleken dat werknemers hun werkgever als eerste aanspreekpunt zien voor pensioenzaken en dat een prominente rol van de werkgever een positieve bijdrage kan hebben op het pensioenbewustzijn van de werknemer.  Maar hoe doe je dat? Een werknemer alleen maar wijzen op de website van de pensioenuitvoerder of het pensioenregister is daarbij niet voldoende. 

Uitleg van een expert over de regeling.

Tijdens een individueel gesprek leg ik de werknemer alles uit over de pensioenregeling, welke keuzes hij kan maken en wat dit voor hem of haar betekend. Dan hoef jij je daar geen zorgen over te maken.

Jij geen zorgen! Ik de heldere en visuele uitleg.

PensioenVos is weten dat het goed zit.