Echtscheiding en pensioen

Waar moet je op letten?

Wanneer jullie besluiten uit elkaar te gaan neem je veelal contact op met een mediator of echtscheidingsadvocaat. Zij zullen je helpen met de juridische stappen die je dient te ondernemen als jullie besluiten het huwelijk te beëindigen. Bij de verdeling van het gezamenlijke opgebouwde vermogen hoort ook het pensioen. Het verdelen van ouderdomspensioen is een wettelijk recht. De overheid en pensioenuitvoerders noemen dit ook wel het verevenen van pensioen. De ene partner heeft recht op een deel van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van de andere partner en andersom. 

Naast de verdeling van het nabestaandenpensioen wordt ook het nabestaandenpensioen apart gezet voor de (ex) partner. 

Waarom een echtscheidingsrapport?

Voorkom Teleurstelling

Nooit meer achteraf spijt krijgen omdat je weet waar je aan toe bent!

Kennis

Tips en handvatten, wat zijn de vervolgstappen en waar moeten jullie op letten

Verdeling ouderdomspensioen

Er is een aparte wet die omschrijft hoe je om moet gaan met de verdeling van het ouderdomspensioen. Een belangrijk gegeven is dat het daarbij gaat om het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen. Jouw pensioen van voor die tijd blijft van jou! De standaard verdeling van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse periode wordt dan voor 50% verdeeld. Dit betekent dat jij de helft van jou pensioen overdraagt aan de partner en jij ontvangt dan zijn of haar deel. 

Je mag hier echter vanaf zien een eigen verdeling toepassen of zelf helemaal afzien van verdeling. Dit moet je dan wel expliciet opnemen.

Pensioenberekening echtscheiding

Inzicht en overzicht van de opgebouwde pensioenen van tijdens de huwelijkse periode en daarbij de waarde bepaling van wat dat pensioen waard is, zorgt ervoor dat jullie een wel overwogen beslissing kunnen nemen. Er zijn vier opties als het gaat om het verdelen van het pensioen.

  1. Je verdeelt geen ouderdomspensioen (jullie sluit de toepassing van de wet uit).
  2. Elke partner krijgt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen.
  3. Jullie kiezen voor een andere verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen.
  4. Jullie willen het opgebouwde ouderdomspensioen splitsen (conversie).

Hoe werkt het adviesproces?

Verzamelen gegevens

Aan de hand van de overzichten en jullie input verzamelen we alle informatie die nodig is voor het maken van de berekening.
Direction Arrows
Stap 1

Vaststellen aanspraken

De verzamelde informatie verwerk ik in een speciaal daarvoor ontwikkelde software. Die berekend de waarde van het pensioen.
Direction Arrows
Stap 02

Opmaken rapport

Aan de hand van de berekeningen leg ik alles vast in een rapport. Deze kunnen jullie als onderbouwing toevoegen aan het op te stellen echtscheidingsconvenant.
Stap 03

Laat je goed adviseren!

Wil jij graag een echtscheidingsrapport laten opstellen?

Hieronder een paar veel gestelde vragen

Je kunt op de website van het pensioenregister www.mijnpensioenoverzicht.nl allebei inloggen. Dit doe je met je digid. Daar vindt je een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen.

Dit is afhankelijk van de gemaakte keuzes. Maar wat goed is om te weten is dat bij een scheiding het partnerpensioen een aparte positie inneemt. 

De uitkering bij de standaard verevening start op het moment dat je ex-partner zijn of haar pensioen in laat gaan. Houd er dus rekening mee dat als jullie een aantal jaren van elkaar schelen dit voor jou impact heeft op de hoogte van je uitkering!

De pensioenuitkering is altijd levenslang. Op het moment dat de ex-partner komt te overlijden dan krijg jij daarna een nabestaandenpensioen uitbetaald.

Jazeker, dit is wel aan te bevelen. Dit voorkomt op later moment vervelende situaties. Om dit op de juiste manier te melden kun je het echtscheidingsconvenant insturen of een speciaal formulier dat daarvoor bestemd is. 

Jullie kunnen er ook voor kiezen om het opgebouwde ouderdomspensioen te splitsen (conversie). De pensioenuitvoerder hevelt het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen over naar een zelfstandige pensioenaanspraak. Jullie zijn bij deze variant niet meer van elkaar afhankelijk. Er kleven echter ook nadelen aan deze zelfstandige afspraak. Die treden vooral op bij overlijden.