Verandering pensioengegevens

Jaarlijks veranderen de fiscale cijfers en dit jaar is dat niet veel anders. In dit artikel een korte samenvatting van de belangrijkste fiscale cijfers 2022 voor pensioenregelingen.

Pensioenregelingen

In pensioenregelingen is de franchise jaarlijks altijd weer een belangrijk gegeven. Hieronder de nieuwe vastgestelde cijfers voor 2022.

Franchise middelloon € 14.802,- (was € 14.544,-)
Franchise eindloon € 16.749,- ( was € 16.458,-)
Fiscaal maximum 2022 € 114.866 ( was € 112.189,-)

Hanteren jullie in de pensioenregeling een andere franchise? Dat kan! Zoveel regelingen zoveel verschillen. In dat geval kun je het beste even met de verzekeraar of met de pensioenadviseur schakelen. Kom je er niet uit dan help ik je graag.

Bijdrage personeel

Omdat jaarlijks de basis gegevens wijzigen moeten, indien van toepassing, de bijdrages van de werknemers herrekend worden. In veel pensioenregelingen moet op 1 januari ook het nieuwe jaarsalaris van de werknemers doorgegeven worden. Het is daarom verstandig op tijd de juist gegevens te verzamelen en de berekeningen te maken. Hierdoor verzeker je jezelf ervan dat met de eerste loonstrook je meteen de juiste gegevens kunt doorvoeren en je later geen correcties hoeft te verwerken.

Bieden jullie een ANW-Hiaat regeling aan en zijn er werknemers die daar gebruik van maken? Ook deze premie verandert. Betalen werknemers deze premie zelf dan is het goed om te weten dat voor hun dit op de loonstrook aangepast moet worden. Even goed opletten dus.

Bijsparen/ pensioenaanvullen

Wat veelal over het hoofd gezien wordt is dat met het aanpassen van de basis berekeningsgegevens ook de fiscale ruimte voor bijsparen of pensioenaanvullen verandert. Jaarlijks verandert dit en is een nieuwe berekening nodig. De aangepaste premie leidt tot veranderingen op de loonstroken van werknemers en vergen dus aandacht en actie.

Ondanks dat je misschien zou zeggen, de lonen veranderen niet. De fiscale cijfers 2022 veranderen wel en daarmee dus ook de bijdrages en premies. Mocht je hulp nodig hebben dan hoor ik het graag. Ik ben er graag voor jouw!

[button align=”center” name=”Contact” link=”https://www.pensioenvos.nl/contact-pensioenvos/”]