Coronacrisis, vergeet het pensioen niet?

Het zijn rare tijden. Nederland ligt zo goed als plat en werkgevers zitten in zwaar weer. Heel veel werkgevers vragen werktijdverkorting aan of moeten andere maatregelen nemen om het hoofd boven water te houden. Ook ik als ondernemer merk de gevolgen hiervan. In dit blog wat informatie die jou als ondernemer kan helpen.

Betaling pensioenpremie

Als werkgever heb je de plicht de pensioenpremie te betalen. Maar wat nu in deze tijd dat de inkomsten van het ene op het andere moment weg zijn gevallen? Liquiditeitsproblemen liggen op de loer. Conform de pensioenwet dien je binnen drie maanden de pensioenpremie te voldoen. Maar let op! Er kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Het is dan ook zaak om tijdig aan de bel te trekken, wacht hiermee niet te lang en neem contact op met je adviseur of met de uitvoerder. Voorkom dat je later hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt!

In deze tijd zal er alle begrip zijn voor de situatie. Ik hoor vanuit de markt dat verzekeraars hierover intern al aan het nadenken zijn. Het is echter wel van groot belang bij problemen in actie te komen. Dekking bij overlijden en of arbeidsongeschiktheid komen immers in sommige gevallen te vervallen als je als werkgever niet betaald. Dit kan hele vervelende consequenties met zich meebrengen. Tijdig in actie komen is dan ook noodzakelijk, hoezeer je hoofd ook bij iets anders staat!

Versoberen van de regeling

Er is in de wet een mogelijkheid opgenomen om in geval van acute nood een pensioenregeling als werkgever eenzijdig te wijzigen. Hiervoor moet je dan wel aan twee voorwaarden voldoen;

  1. Het moet schriftelijk vastgelegd zijn. Meestal is dit in een pensioenreglement opgenomen.
  2. Er moet sprake zijn van een ‘zwaarwichtig belang’ voor werkgever om het belang van een werknemer opzij te mogen schuiven.

Over de eerste kunnen we duidelijk zijn. Het tweede dient een toelichting. De tweede toets is best wel een lastige. Hoe kun je aantonen dat het zwaarwichtig is. Uit gerechtelijke uitspraken wordt meegenomen dat bekeken moet worden of er geen andere mogelijkheden zijn en in hoeverre de problemen structureel zijn. Het afwenden van een faillissement is natuurlijk wel een belangrijke.

Of je als werkgever hiervan dus gebruik kunt maken zal per geval bekeken moeten worden.

Wacht niet tot het te laat is!

Ondanks dat je als ondernemer nu wel betere dingen aan je hoofd hebt is het belangrijk om niet te wachten tot het te laat is! Kom tijdig in actie en zoek het contact op. We zijn er allemaal om je te helpen. Bel me als je hulp nodig hebt!