Het is weer verkiezingstijd en in de aanloop van de verkiezingen is het leuk om de programma’s van de politieke partijen weer eens door te nemen en te lezen wat ze schrijven over het onderwerp pensioen. Het was bij sommigen even zoeken naar het programma en waar tussen de soms honderden pagina’s pensioen verstopt zit.

Mijn eerste conclusie na het lezen van de programma’s is, dat er echt wat te kiezen valt en dat verschillende partijen nu al weer nadenken over de toekomst en hoe we ons stelsel nog beter en persoonlijker kunnen maken.

Pensioenakkoord

Dit jaar is er in de Tweede Kamer akkoord gegeven op de nieuwe pensioenwet. Na instemming van de Eerste Kamer is deze nieuwe wet per 1 juli dit jaar van kracht geworden. Er is en was verdeeldheid en ook nu in de programma’s. Zo willen BBB, SP, FVD en PVV de nieuwe wetgeving terugdraaien. Overigens waren zij als partij bij de stemming over het nieuwe stelsel al tegen. Dus hun standpunt is niet veranderd. Sommige partijen gaan zelfs een stapje verder en willen ook de AOW leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. Wat opvalt is dat ze nergens vermelden wat dat dan moet kosten en hoe ze dat willen betalen. Maar die onderbouwing mis ik bij bepaalde partijen altijd. Lekker veel uitdelen, maar bepaalde groepen met de rekening achterlaten. Maar goed tot zover mijn persoonlijke frustratie.

Bestaanszekerheid

Wat in veel programma’s opvalt is, hoe kan het haast ook anders, de bestaanszekerheid. De term die dit jaar overal opduikt komt bij veel partijen terug als het gaat over het pensioenstuk. De term die door Pieter Omtzigt is bedacht en gebruikt bij hun stukje over pensioen, maar ook is de PVV voor deze bestaanszekerheid en schrijft de VVD dat Nederlanders van een welverdiend pensioen moeten kunnen genieten en staan voor zoveel mogelijk ruimte om het pensioen zelf in te richten.

Maar wat schrijven de partijen?

Hieronder een aantal partijen en de standpunten die ik uit de programma’s heb gehaald die ik het noemen waard vindt.

De VVD is voor het schrappen van het verplichte leeftijdsontslag uit Cao’s. Daarnaast willen ze daar waar mogelijk keuzevrijheid. Ook zijn zij voor tijdelijk stoppen met betaling van pensioenpremie en willen zij de mogelijkheid de AOW uit te stellen. Ze voegen daaraan toe dat het belangrijk is helderheid te verschaffen over wat keuzes voor Consequenties hebben.

De PVV is voor bestaanszekerheid en draait de nieuwe wetgeving terug. Zij willen een betaalbaar en vrijwillig te verzekeren pensioen voor ZZP’ers.

Volt wil dat start-ups in de eerste paar jaar vrijgesteld worden van pensioenpremies. Zij zijn voor een basis pensioen voor iedereen, met andere woorden het verplichtstellen van pensioen. Daarbij stellen zij een minimale premieafdracht. Zij vinden het belangrijk te  monitoren of WTP goed ingevoerd wordt. Dit vinden trouwens meer partijen. Zo schrijft het CDA ook dat de overgang zorgvuldig moet gebeuren.

De combinatie PVDA Groenlinks komt met een pensioenplicht voor alle werkende, ook de ZZP’er. Zij gaan werkgevers verplichten een adequate pensioenregeling aan te bieden. Daarnaast willen zij de randvoorwaarden gaan scheppen voor ZZP’ers om toegang tot pensioenfondsen te vergemakkelijken. Ook schrijven zij dat opdrachtgevers mee gaan betalen aan een fatsoenlijk pensioen voor de ZZP’er.

Forum voor Democratie vindt de verhoging van de AOW-leeftijd niet acceptabel en wil dit net zoals de SP terugdraaien. Zij willen dat de AOW uitkering belastingvrij wordt en dat mensen met fysiek zware beroepen na 40 jaar AOW moeten krijgen. Tevens zijn zij voor vrijwillige deelname van jonge werknemers aan een pensioenfonds. Zij vinden dat het pensioengelden beter beheerd moet worden en dat er verplicht geïndexeerd moet worden op inflatie.

D66 wil pensioeninzichtelijk maken op de loonstrook. D66 is voor een premievakantie als het gaat om de te betalen pensioenpremie zodat je meer geld beschikbaar hebt voor de aanschaf van een eigen woning. Deze partij schrijft ook dat we een grote stap hebben gezet naar een nieuwe stelsel. Zij schrijven dat het mogelijk moet zijn om de AOW drie jaar later in te laten gaan. Zij zijn voor het invoeren van meer flexibiliteit om pensioenen beter aan te laten sluiten. Voorwaarden blijft wel een goed pensioen. Zij zijn voor diversietijd in pensioenfondsbesturen.

NSC schrijft als partij uitgebreid over dit onderwerp en benoemd specifiek een paar verbeterpunten en het is teveel om alles hier te benoemen. Het uitgangspunt bij hun is bestaanszekerheid, duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van de nieuwe wet op een paar punten.

Christen Unie, is voor adequate pensioenregeling en een solidair stelsel. De ZZP’er moet beter beschermt worden en zij gaan meer verplichten, AO en pensioen moet geregeld zijn.

Conclusie

Ik moet eerlijk bekennen dat ik positief verrast ben over de tijd en effort die de partijen gestopt hebben in het formuleren van een standpunt. Je kunt het met ze eens of oneens zijn en de betaalbaarheid van hun pensioenoplossing vind ik wel een ding, maar toch. Je hebt echt wel wat om te kiezen. Ik ben vindt het mooi om te lezen hoe bepaalde partijen nadenken over onze toekomst en ingaan op financiële planning en de ruimte die de wetgeving en flexibilisering van de AOW daarin een rol kunnen gaan spelen.

Wat ik wel frappant vind is dat sommige politieke partijen de regels willen bepalen waarop wij als ondernemers zelf voor onze oude dag moeten zorgen. Ik ben het met ze eens dat het belangrijk is en dat iedereen erover na moet denken. Maar kom op, ga ons nou niet verplichten deze arbeidsvoorwaarden op een bepaalde manier in te vullen. Dat is nog altijd iets tussen werkgever en werknemer of als ondernemer om zelf te bepalen.