Duurzaam beleggen De standaard optie?

Als we u vragen of u duurzaam wilt beleggen, wat is dan uw antwoord? Misschien is uw reactie meteen ja! Of stelt u de vraag; ‘Wat is duurzaam beleggen’ en ‘wat zijn de consequenties’? Dit onderwerp is veel omvattend en binnen dit kader is zijn er weer verschillende opvattingen mogelijk.

Zo is er al een verschil tussen duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord beleggen. Daar waar een duurzaam beleid bijvoorbeeld alleen maar de wettelijke regels en conventies volgt gaat een maatschappelijke belegger verder en zal ook zijn normen en waarde laten meewegen in de beslissing.

Een Nederlandse verzekeraar die hier de laatste tijd veel over in het nieuws is, is ASR. Met spotjes als ‘wij beleggen niet in de tabaksindustrie, wel in de gezondheidszorg.’ Maar de vraag is of dat hun beleid wel in uw voordeel is? Door de keuzes die ze maken sluiten ze bedrijven en instanties uit. Dit is enerzijds natuurlijk goed maar hierdoor beperken zij wel de risicospreiding. Aan de andere kant door meer te beleggen met een duurzaam beleid wordt de omvang groter. Deze omvang vergroting heeft een positief effect op de aandelen. Immers als er meer vraag is zal de koers stijgen. Uit een onderzoek uitgevoerd door een specialist op dit gebied is gebleken dat een duurzaam beleid waarbij een index gevolgd word geen afbreuk doet op de bedrijven die dat niet doen en dus gelijkelijk presteren. Maar hoe meer je gaat uitsluiten hoe groter de afwijking wordt en hoe groter het risico is.

Wist u dat verzekeraars met bedrijven die niet duurzaam zijn in gesprek gaan? Verzekeraars voeren en zogenaamd engagement beleid en zijn vaak aanwezig op aandeelhouders vergadering of hebben zelfs invloed op wat op de agenda staat tijdens een aandeelhouders vergadering. Voordat ze dus een bedrijf uitsluiten gaan ze ermee in gesprek om het bedrijf te bewegen een beter beleid te gaan voeren. Zo praat Allianz bijvoorbeeld met Shell over de gas en olie boringen en de gevolgen in Afrika. Heeft ASR onlangs een partij na gesprekken succesvol aangehouden nadat ze in gesprek zijn gegaan over de Human Rights. Niet elke maatschappij zal hierover communiceren, maar ze doen aan de achterzijde dus voor onze maatschappij.